Fotograf Leo, tar på grund av Covid-19 inga nya uppdrag tills läget förbättrats.